Blog

2011 GOSS Soru Bankası Geliştirme Çalıştayı

Posted by:

T.C. Denizcilik Müsteşarlığı, Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü ve Gemiadamları Sınavları Merkezi (GASM) Başkanlığınca 14-19 mart 2011 tarihleri arasında Lara-Antalya’da Gemiadamları Çevrimiçi (On-line) Sınav Sistemi (GOSS) Soru Bankası Geliştirme Çalıştayı gerçekleştirilmiştir.

Deniz Ulaştırması Genel Müdürü Özkan Poyraz ve Gemiadamları Sınav Merkezi (GASM) Başkanı Boray Konuksever başkanlığında düzenlenen çalıştaya, her seviyedeki denizcilik eğitim kurumları, Denizcilik Müsteşarlığı ve çeşitli kamu kuruluşlarından akademisyen, alan uzmanı, kaptan ve başmühendisler katılmıştır. GOSS soru bankası komisyonları, beş gün boyunca soru bankasında iyileştirme ve geliştirme çalışmalarını sürdürmüşlerdir.

SPARK olarak yazılımını gerçekleştirdiğimiz ve başarılı bir şekilde uygulamaya konulan GOSS projesinin dahilindeki soru bankasının, nicelik ve nitelik olarak iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için düzenlenen bu yılki çalıştayında da gerekli sistem, güvenlik ve uygulama desteklerini sağlamış bulunmaktayız.

Denizcilik sektöründe daha kaliteli ve güvenli kaynakların geliştirilmesi doğrultusunda uygulamaya koyduğumuz çevrimiçi sınav programları ile gemi adamlarının yeterlik durumlarını daha gerçekçi ve hatasız biçimde değerlendirilebilmesinde kamuya verdiğimiz katkılardan dolayı mutluluk ve kıvanç duymaktayız.

Çalıştay ile ilgili olarak Deniz Haber’de çıkan yazıyı okumak için tıklayınız.

0


About the Author: