MND – Menkul Değerler Yazılımı

Repo, hisse senedi, yatırım fonları, VDMK, bono ve tahvil kesin satışı gibi menkul değer işlemlerinin yerine getirilmesi, ilgili muhasebe kayıtlarının yaratılması, SPK, İMKB ve TCMB gibi üçüncü kurum ve kuruluşların raporlarının üretilmesi
İşlevsel Bölümler

 • ÖZLÜK/MÜŞTERİ İŞLEMLERİ
 • STOK İŞLEMLERİ
 • YATIRIM FONLARI İŞLEMLERİ
 • GAYRİMENKUL SERTİFİKALARI İŞLEMLERİ
 • HİSSE SENETLERİ İŞLEMLERİ
 • MUHASEBE İŞLEMLERİ
 • MÜŞTERİ TAHSİLAT/ÖDEME/BLOKE İŞLEMLERİ
 • REPO İŞLEMLERİ
 • SABİT GETİRİLİ CÜZDAN/EMANET İŞLEMLERİ
 • HALKA ARZ İŞLEMLERİ
 • TEMETTÜ KUPON ÖDEMELERİ SİSTEMİ
 • VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER
 • YÖNETİM / DENETİM İŞLEMLERİ
 • MENKUL DEĞERLER BATCH RAPORLARI
 • ÖZLÜK/MÜŞTERİ İŞLEMLERİ
 • MÜŞTERİ VİRMAN BİLGİLERİ

Müşteri Virman Bilgilerinin Sorgulanması

 • MÜŞTERİ TL/YP HESAP VE KIYMET BİLGİLERİ
 • Müşteri TL/YP Ekstre Bilgileri Düzeltme
 • Müşteri Hesap ve Kıymet Bilgileri / Ekstresi
 • Müşteri TL/YP Hesap Bakiyeleri / Ekstresi

ÖZLÜK BİLGİLERİ

 • Özlük Bilgileri Listesi/Giriş/Günleme/Silme
 • Özlüğün Bütün Bilgilerinin Şubesini Değiştir
 • Menüye Dön

YATIRIM FONLARI İŞLEMLERİ

YATIRIM FONU YÖNETİM / DENETİM İŞLEMLERİ

 • Fon Pano’su Aç/Kapat/Gör/Ekle/Düzelt/Sil
 • Fon Stok / Emanet Hareketleri
 • Cüzdandaki Yatırım Fonları / Ekstresi
 • Satışa Sunulan Fon Bilgileri (PANO)
 • Verilen Tarihteki Yatırım Fonu Fiyatları
 • İki Tarih Arasında Yatırım Fonu Değerlemesi
 • Verilen Fonun İki Tarih Arası İzlenmesi
 • Güniçi Fon Durumu Sorgulama
 • Fon Emanetleri Listesi / Ekstresi
 • Müşteri Fon Emanetleri / Ekstresi
 • YATIRIM FONU BLOKE İŞLEMLERİ
 • Müşteri Emaneti’ne Bloke Koyma
 • Müşteri Emaneti’ndeki Blokeyi Çözme
 • Banka Cüzdanı’na Bloke Koyma
 • Banka Cüzdanı’ndaki Blokeyi Çözme
 • Fon Payları’nın Satışa Sunulması
 • Fon Payları’nın Satış’tan Çekilmesi

İHBARLI YATIRIM FONLARI İŞLEMLERİ

 • Verilen Özlüğün Alım/Satım Siparişleri
 • Müşterilerin Yatırım Fonları Siparişleri
 • Yatırım Fonları Siparişleri İcmali
 • Müşteri Siparişleri Girişi
 • Müşteri Siparişlerinin Gerçekleştirilmesi

YATIRIM FONU FİZİKİ KIYMET HAREKETLERİ

 • Yatırım Fonu Müşteriler Arası Virman
 • Yatırım Fonu’nun Emanet’e Girişi
 • Yatırım Fonu’nun Emanet’ten Çıkışı

YATIRIM FONLARI GÜNSONU İŞLEMLERİ

 • Fon Havuz Hesabı’nın Büyütülmesi
 • Fon Havuz Hesabı’ndan Cüzdan’a Alış
 • Cüzdan’dan Fon Havuz Hesabı’na Satış
 • Yatırım Fonu Hesabı’nın Küçültülmesi

YATIRIM FONLARI ALIŞ/SATIŞ İŞLEMLERİ

 • Müşteri’ye Yatırım Fonu Satışı
 • Müşteri’den Yatırım Fonu Alışı
 • Merkezden Yatırım Fonu Satışı
 • Merkezden Yatırım Fonu Alışı

YATIRIM FONLARI DEVİR/BAKIM İŞLEMLERİ

 • Yatırım Fonu Devir Girişi
 • Yatırım Fonu Özlük Parametreleri Girişi
 • Yatırım Fonu Özlük Parametreleri Görme
 • Yatırım Fonu Fiziksel Teslim Hareketi Yarat

GAYRİMENKUL SERTİFİKALARI İŞLEMLERİ

GMS YÖNETİM/DENETİM İŞLEMLERİ

 • GMS Cüzdan ve Ekstresi
 • Banka’nın Gerçekleşen Sözleşme Listesi
 • GMS Emanetleri Listesi / Ekstresi

GMS BLOKE İŞLEMLERİ

 • Müşteri Emanetine Bloke Koyma
 • Müşteri Emanetinden Bloke Çözme
 • Portföy’e Bloke Koyma
 • GMS Portföy’den Bloke Çözme

GMS HALKA ARZ İŞLEMLERİ

 • Müşteri İtfası
 • Gayrimenkul Sertifikası Nazım Girişi
 • Gayrimenkul Sertifikası Satışı
 • İhraç Döneminde Müşteriden Geri Alış
 • Portföy’e Giriş
 • Dolaşıma Giren GMS Nazım Girişi
 • Dolaşımdan Çekilme ve Konuta Dönüşme
 • GMS Portföy e Alış
 • GMS Portföy den Satış

GMS İTFA İŞLEMLERİ

 • GMS Müşteri Kıymet İtfası

KOMİSYON İŞLEMLERİ

 • Alım/Satım Komisyonu’nu Değiştirme

NEGATİF BAKİYE / TEMERRÜT İŞLEMLERİ

 • Negatif Bakiyeli Müşteriler Listesi
 • Temerrüt Faizi İşlenmesi
 • Temerrüt Faizi Tahsilatı
 • Negatif Bakiyeli Emanet Listesi

GMS REZERV İŞLEMLERİ

 • Sözleşmelerin Rezervlere Toplanması
 • Rezervlerin Hesap ve Portföylere Aktarımı

GMS SEANS İŞLEMLERİ

 • Seans Sonrası Sözleşme Girişi
 • Seans İcmali Görme / Sözleşme Düzeltme
 • Seans Bilgilerinin Kesinleştirilmesi
 • Şubeye Göre Sözleşme Listesi

GMS VİRMAN İŞLEMLERİ

 • Müşteriler Arası Virman
 • Müşteri Emaneti’ne GMS Girişi
 • Müşteri Emaneti’nden GMS Çıkışı
 • Menüye Dön

HİSSE SENETLERİ İŞLEMLERİ
HİSSE SENETLERİ YÖNETİM/DENETİM İŞLEMLERİ

 • Banka Portföyü HSS Birleştirme
 • Banka Portföyü HSS Parçalama
 • Banka’nın Gerçekleşen Sözleşme Listesi
 • Hisse Senedi Cüzdan ve Ekstresi
 • Temettü / Sermaye Artışı Listesi
 • Müşterinin İki Tarih Arası Sözleşme Listesi
 • A/S Komisyonu İndiriminden Yararlanacaklar
 • Hisse Senedi Emanetleri Listesi / Ekstresi

BEDELLİ / BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMI

 • Bedelli/Bedelsiz Sermaye Artırım Hazırlığı
 • Bedelli Artırıma Katılacak Müşteri
 • Bedelli Artırıma Katılmayanlar Cüzdan’a
 • Sermaye Artırım Bedelinin Tahsilatı
 • Bedelli Hisselerin Emanetlere Dağıtımı
 • Bedelsiz Hisselerin Emanetlere Dağıtımı
 • Makbuzların Senede Dönüşümü

HİSSE SENEDİ BLOKE İŞLEMLERİ

 • Müşteri Emaneti’ne Bloke Koyma
 • Müşteri Emaneti’ndeki Blokeyi Çözme
 • Banka Cüzdanı’na Bloke Koyma
 • Banka Cüzdanı’ndaki Blokeyi Çözme

KOMİSYON İŞLEMLERİ

 • Alım/Satım Komisyonu’nu Değiştirme

NEGATİF BAKİYE / TEMERRÜT İŞLEMLERİ

 • Negatif Bakiyeli Müşteriler Listesi
 • Temerrüt Faizi İşlenmesi
 • Temerrüt Faizi Tahsilatı
 • Negatif Bakiyeli Emanet Listesi

HİSSE SENETLERİ REZERV İŞLEMLERİ

 • Sözleşmelerin Rezervlere Toplanması
 • Rezervlerin Müşteri Hesaplarına Aktarımı
 • Portföy Alım Satımlarını Emanete Alma
 • Sözleşmelerin Rezerv. Çıkarılm(MHR0 İpt)

HİSSE SENETLERİ SEANS İŞLEMLERİ

 • Seans Sonrası Sözleşme Girişi
 • Seans İcmali Görme / Sözleşme Düzeltme
 • Seans Bilgilerinin Kesinleştirilmesi
 • Şubeye Göre Sözleşme Listesi

TEMETTÜ DAĞITIMI İŞLEMLERİ

 • Temettü/Sermaye Artışı Tutarı Günleme
 • Temettü Dağıtımı Hazırlığı
 • Temettülerin Hesaplara Geçirilmesi

HİSSE SENEDİ VİRMAN İŞLEMLERİ

 • Müşteri Senetleri Arası Virman
 • Müşteri Emaneti’ne Senet Girişi
 • Müşteri Emaneti’nden Senet Çıkışı
 • Müşteri Emaneti’ne Toplu Senet Girişi
 • Müşteri Emaneti’den Toplu Senet Çıkışı

ESKİ/YENİ HİSSE SENEDİ DEĞİŞİM İŞLEMLERİ

 • Eski/Yeni HSS Birleştirme
 • Menüye Dön

MUHASEBE İŞLEMLERİ
FİŞ GİRİŞ İŞLEMLERİ

 • Karşı Şube/Mutabakat No Değiştirme
 • Kasa Tahsil İşlemi
 • Kasa’dan Ödeme İşlemi
 • Mahsup Fişi İşlemi
 • Şube’ye Borç Dekont Çıkartma
 • Şube Borç Dekontu’nu Kapatma
 • Şube’ye Alacak Dekont Çıkartma
 • Şube Alacak Dekontu’nu Kapatma
 • Mizan’a Skont Ekleme

MUHASEBE HAREKETLERİ GÖRÜNTÜLEME

 • Havale / Provizyon Listesi
 • Muavin Hesap Listesi
 • Yevmiye Hesap Listesi
 • Fiş Görüntüleme / Fiş Listesi
 • Yazıcıdan Fiş Dökümü

MUHASEBE / MİZAN RAPORLARI

 • Menkul Hesap Planı Gör/Ekle/Sil/Düzelt
 • Standart Banka Hesap Planı
 • Detay Skont Özeti
 • Gün/Gün Mizan Ayakları
 • On-line Skont Cetveli
 • On-line Kebir Mizanı
 • Verilen Tarihli Kebir Kalıntıları

AYSONU / YILSONU İŞLEMLERİ

 • Geriye Yönelik İşlemlerin Açılması
 • Mahsup Fişi İşlemi
 • Şube’ye Borç Dekont Çıkartma
 • Şube Borç Dekontu’nu Kapatma
 • Şube’ye Alacak Dekont Çıkartma
 • Şube Alacak Dekontu’nu Kapatma
 • Şubeye Verilen Off-line Provizyon

MÜŞTERİ TAHSİLAT/ÖDEME/BLOKE İŞLEMLERİ
MÜŞTERİ BLOKE İŞLEMLERİ

 • Müşteri Bloke İşlemleri Listesi
 • Şubenin Yaptığı Bloke İşlemleri
 • Müşteri Hesabı’na Bloke Koyma
 • Müşteri Hesabı’ndaki Blokeyi Çözme

MÜŞTERİ ÖDEME İŞLEMLERİ

 • Müşteri’den Muh. Hesabına Para Yatırma
 • Müşteri’ye Kasa’dan Ödeme
 • Müşteri’den Şube’ye Off-line Havale
 • Şubeye Verilen Off-line Provizyon

MÜŞTERİ TAHSİLAT İŞLEMLERİ

 • Müşteri’ye Şube’den Off-line Provizyon
 • Kasa’dan Müşteri Hesabı’na Para Yatırma
 • Muhasebe Hesabı’ndan Para Yatırma
 • Müşteri’den Hizmet Komisyonu Tahsilatı
 • Şube’den Off-line Havale Karşılığı

MÜŞTERİ VİRMAN İŞLEMLERİ

 • Müşteri’nin Kendi Hesapları Arası Virman
 • Farklı Müşteri Hesapları Arası Virman
 • Menüye Dön

REPO İŞLEMLERİ
REPO YÖNETİM / DENETİM İŞLEMLERİ

 • Tek Repo Teyit Formu
 • İki İşlem No Arası Repo Teyit Formları
 • Repo Oranları Pano’su A/K/G/E/D/Sil
 • Repo Anahtarları A/K/G/E/D/Sil
 • Repo Oranları Pano’su
 • Dönüş Tarihi’ne Göre Repo Listesi
 • Anahtar’a Göre Repo Listesi
 • Verilen Tarih Aralığında Yapılan Repolar
 • Verilen Tarihli Repo Satış Hacmi
 • Repo’daki Kıymetler Monitörü

REPO SATIŞ/GERİ DÖNÜŞ İŞLEMLERİ

 • Repo Satış
 • Toplu Repo Geri Dönüş
 • Vadesinden Önce Repo Dönüş
 • Verilen Anahtar’a Repo Satış
 • Menüye Dön

SABİT GETİRİLİ CÜZDAN/EMANET İŞLEMLERİ
CÜZDAN/EMANET YÖNETİM/DENETİM İŞLEMLERİ

 • Stok İtfa Birim Fiyatı Günleme
 • Kotasyon Bilgileri Giriş/Günleme/Düz/Sil
 • Kotasyon Birim Fiyatı Giriş/Günleme/Silme
 • Bono/Tahvil Pano’su Aç/Kp/Gör/Ek/Düz/Sil
 • Bono/Tahvil Alım/Satım İşlemleri Görme
 • Bono/Tahvil Stok Listesi/Ekstresi
 • Satışa Sunulan Bono/Tahvil Bilgileri
 • Finansman Genel İcmali
 • Bono/Tahvil Emanetleri Listesi
 • Satışa Sunulan Bono/Tahvil Monitörü

BONO/TAHVİL BLOKE İŞLEMLERİ

 • Müşteri Emaneti’ne Bloke Koyma
 • Müşteri Emaneti’ndeki Blokeyi Çözme
 • Banka Cüzdanı’na Bloke Koyma
 • Banka Cüzdanı’ndaki Bloke Çözme

BONO/TAHVİL İTFA İŞLEMLERİ

 • Erken Portföy İtfası
 • Portföy İtfası
 • Müşteri İtfası
 • Portföy Kupon İtfası
 • Müşteri Kupon İtfası

PORTFÖY ALIM / SATIM İŞLEMLERİ

 • R/R İle Banka Portföyü’ne Giriş
 • R/R Geri Dönüşü
 • Portföy’den Kesin Satış (Anahtarlı)
 • Portföy’den Anahtar Bölme
 • Genel Muhasebe’ye Kıymet Devri
 • Stok’tan VDMK Devir İşlemi
 • Portföy’den Borsa’ya Kesin Satış
 • Anahtara Göre Alışlar
 • Banka Portföyü’ne Giriş
 • Müşteri’den Banka Portföyü’ne Alış
 • HZB/DTH Kesin Satış

TEMİNAT İŞLEMLERİ MENÜSÜ

 • Teminat Verme İşlemi
 • Teminat Geri Alış İşlemi

BONO/TAHVİL FİZİKİ KIYMET GİRİŞ/ÇIKIŞ

 • Emanet’e Bono/Tahvil Girişi
 • Emanet’ten Bono/Tahvil Çıkışı
 • Menüye Dön

HALKA ARZ İŞLEMLERİ

 • Halka Arz Pano’su Aç/Kp/Gör/Ek/Düz/Sil
 • Halka Arz Pano’su Bilgileri
 • Halka Arz Nazım Girişi
 • Halka Arz Satışı
 • Halka Arz’ın Portföy’e Girişi
 • Merkezden Halka Arz Satışı
 • Menüye Dön

TEMETTÜ KUPON ÖDEMELERİ SİSTEMİ
TEMETTÜ KUPON ÖDEMELERİ SORGU ve LİSTELERİ

 • Kupon Ödemeleri Sorgulama/Listeleme
 • Referans Altında Ödenen Kupon Sorgu/Liste
 • Ödenmiş Kuponlar Listesi
 • Şubelerin Verilen Tarihte Ödeme Listesi

DOLAŞIMDAKİ HİSSE SENETLERİ

 • Dolaşımdaki HSS Gir/Günle/Sil/Liste

TEMETTÜ KUPONLARI GİRİŞİ / ÖDENMESİ

 • Temettü Kupon Girişi
 • Kasadan Temettü Tutarı Ödeme
 • Kupon Ödeme İşlemleri (Giriş Yineleme)

ÖDENMEYECEK HİSSE SENETLERİ

 • Ödenmeyecek HSS Gir/Günle/Sil/Liste
 • Menüye Dön

VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER İŞLEMLERİ
VDMK YÖNETİM / DENETİM İŞLEMLERİ

 • VDMK Satış Makbuzu
 • VDMK Pano’su Aç/Kapat/Gör/Ekle/Düzelt/Sil
 • VDMK Alım / Satım Hareketleri
 • VDMK Stok Listesi / Ekstresi
 • Satışa Sunulan VDMK Bilgileri (PANO)
 • VDMK Emanetleri Listesi / Ekstresi
 • Müşteri VDMK Emanetleri / Ekstresi

VDMK BLOKE İŞLEMLERİ

 • Müşteri VDMK Emaneti’ne Bloke Koyma
 • Müşteri VDMK Emaneti’ndeki Blokeyi Çözme
 • Banka Cüzdanı’na Bloke Koyma
 • Banka Cüzdanı’ndaki Blokeyi Çözme

VDMK VİRMAN İŞLEMLERİ

 • Emanet’e Fiziksel VDMK Girişi
 • Emanet’ten Fiziksel VDMK Çıkışı

VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET ALIŞ/SATIŞ

 • Müşteri’ye VDMK Satışı
 • Müşteri’den Erken VDMK Alış
 • İhraç Edilen VDMK’ın Stok Girişi
 • VDMK Geri Dönüş İşlemleri
 • VDMK Stok İtfası
 • Müşteri’den Kısmi VDMK Alış
 • Müşteri’ye VDMK Satışı (… Faizli)
 • Müşteri’ye Ek Faiz Verme

YÖNETİM / DENETİM İŞLEMLERİ İŞLEMLERİ
YENİ GÜN’E GEÇİŞ İŞLEMLERİ

 • Yeni İş Gününe Geçiş (Tarih/FişNo)
 • Günsonu Kapanış İşlemleri

CICS DENETİM/YÖNETİM

 • R0000000 Adlı Silinemeyen TSQ Main Silme

İPTAL İŞLEMLERİ MENÜSÜ

 • Geriye Yönelik İşlemin İptali
 • Gün İçinde Yapılan İşlemin İptali
 • Şube-Ana Bilgisayar Eksik İşlem İptali

ELEKTRONİK JOURNAL İŞLEMLERİ

 • Şube-Ana Bilgisayar Eksik İşlem İptali
 • Verilen Tarihli Menü Kodları Listesi
 • Şube-Ana Bilgisayar Eksik İşlem Monitörü
 • Günlük İptal İşlemleri Monitörü
 • Tarih/İşlem No’yu Gerçekleştiren Şube Sorgulama

MENKUL DEĞERLER PARAMETRELERİ YÖNETİMİ

 • Parametre Listesi, Gör/Ekle/Sil/Düzelt
 • Proje Değişken/Parametre ve Değişmezleri

TOPLU İŞLEM KUYRUK YÖNETİMİ

 • Toplu İşlem Kuyruklarını İzleme Monitörü

İŞLEM SONUÇ FORMU

 • İşlem Sonuç Formu
 • İki İşlem No Arası İşlem Sonuç Formu

VAZİYET İŞLEMLERİ MENÜSÜ

 • Vaziyet Bilgilerinin Yaratılması
 • Günlük Vaziyet Görüntüleme
 • Günlük Ek Vaziyet Bilgileri Giriş/Günleme
 • Menüye Dön

MENKUL DEĞERLER BATCH RAPORLARI
YÖNETİM BATCH İŞLEMLER

 • Farklı Hisse Senedi Emanet Kodları
 • Parametre Dosyasındaki Takasbank Kodları
 • Soyadı Dizilişinde Şube/Banka Özlük Bilgileri
 • Negatif Bakiyeli Müşteriler Listesi

DİSKET YARATMA/RAPORLAMA İŞLEMLERİ

 • TCMB Günlük Disket Bilgileri Yaratma
 • TCMB Günlük Disket Bilgileri Listesi
 • TCMB Haftalık Disket Bilgileri Yaratma
 • TCMB Haftalık Disket Bilgileri Listesi
 • TCMB Tescil Bilgileri Disketi Yaratma
 • TCMB Tescil Bilgileri Listesi
 • Hisse Senedi Virmanları Disket Yaratma
 • HSS Sözleşmeleri Disketi Yaratma
 • Fiziki HSS Hareketleri Disketi Yaratma
 • RP100A Tablo Dosyası Oluşturur
 • RP100A Tablo Dökümü
 • RP101A Tablo Dosyası Oluşturur
 • RP101A Tablo Dosyası Ara Dosyası Oluşturur
 • RP101A Tablo Dökümü

YATIRIM FONU BATCH İŞLEMLER

 • Verilen Tarihteki Fon Alış/Satışları
 • Yatırım Fonu Müşteri Ekstresi
 • Yatırım Fonu Müşteri Emanetleri
 • Yatırım Fonu Stok Durum Listesi
 • Yatırım Fonu Müşteri Bakiye Listesi
 • Şubeye Göre Yatırım Fonu Müşteri Listesi
 • Fiziki Yatırım Fonu Hareketleri
 • Verilen Tarihli Fon Alım/Satım Emirleri

GAYRİMENKUL SERTİFİKALARI BATCH İŞLEMLER

 • GMS-Şubeye Göre Müşteri Bakiye Listesi
 • GMS Alışlar Listesi
 • GMS Satışlar Listesi
 • GMS Portföy’e Alışlar Listesi
 • GMS Portföy’den Satışlar Listesi
 • GMS Müşteri Ekstresi
 • GMS Emanetleri/İcmali
 • GMS-Şubeye Göre Müşteri Emanetleri Listesi
 • GMS Müşteri TL/YP Bakiye Listesi
 • GMS Fiziki Giriş Çıkış Listesi
 • GMS Sözleşme Listesi
 • GMS Müşteri Günlük Sözleşme Listesi
 • GMS Bölgelere Göre GMS Dağılımı
 • GMS Günlük Alışlar Listesi
 • GMS Günlük Satışlar Listesi
 • GMS Müşteri Kıymet İtfa Listesi

HİSSE SENEDİ BATCH İŞLEMLER

 • Hisse Senedi Banka Stoğu
 • Hisse Senedi Müşteri Bakiye Listesi
 • Hisse Senedi Sözleşmeler Listesi
 • Müşteri Günlük Sözleşme Listesi
 • Hisse Senedi Müşteri Ekstresi
 • Firma’ya Göre Hisse Senedi Emanetleri
 • Şubeye Göre Hisse Senedi Müşteri Listesi
 • Özlük Sırasında Hisse Senedi Emanetleri
 • Alım/Satım Komisyon Gelirleri
 • Temettü Dağıtımı / Sermaye Arttırımı Listesi

MUHASEBE BATCH İŞLEMLER

 • Mizan Raporu
 • Skont Cetveli
 • Defter-i Kebir
 • Tevhit Raporu (Skontun Şubelere Dağılımı)
 • Muavin Defter
 • Yevmiye Listesi
 • İki Tarih Arasında Çalışan Hesaplar Listesi
 • Verilen Ay İçinde Günlük Kasa İşlem Hacmi
 • Şubeler Cari Listesi
 • Fiş Kontrol Listesi
 • Muhasebe Fiş(ler)i Dökümü
 • Kasa Defteri
 • Müşteri Bakiye İcmali
 • Finansman Reeskont Listesi
 • Repo Satış Kar Listesi
 • Bono/Tahvil Satış Kar Listesi
 • VDMK Satış Kar Listesi
 • Merkez Bank. Fiyatıyla Reeskont Listesi
 • VDMK Gider Reeskontları
 • Hareketlerden Banka Stok Listesi
 • Eski Yıl Mizan Raporu
 • Repo Satışları Toplamı
 • Geçici Hesapların Günsonu Bakiye Denetimi
 • Arşivden Muavin Defter
 • Geçmiş Yıldan Muavin Defter
 • Kesin Satış Ortalamaları
 • GMS Satış Ortalamaları
 • Repo Satış Kar Listesi(Bölge Bazında)
 • Bono/Tahvil Satış Kar Listesi(Bölge Bazında)
 • Şubelerin Repo Satış Toplamları(Bölge Bazında)
 • Şubelerin HZB/DTH Satış Ortalamaları(Bölge Bazında)

REPO BATCH İŞLEMLER

 • Şube Bazında Repo Dönüş Listesi
 • Dönüş Vadesine Göre Repo Listesi
 • Gerçek Vadeye Göre Repo Dönüşler
 • Bankamız Reverse Repo Dönüşleri
 • Günlük Repo Alışlar Listesi
 • Günlük Repo Satışlar Listesi
 • Verilen Tarihli Yapılan Repo Satış Ortalamaları
 • Repo Taahhütlerimizin Ortalamaları
 • Vadeye Göre Repo Satış Listesi
 • Şubeye Göre Günlük Repo Alışlar Listesi
 • Şubeye Göre Günlük Repo Satışlar Listesi
 • Günlere Göre Repo Tutarları Toplamı
 • Gerçek Vadeye Göre Repo Dönüşler
 • Müşterinin Repo İşlemleri Listesi
 • Repo Ödeme Taahhütlerimiz Listesi

BONO/TAHVİL BATCH İŞLEMLER

 • Finansman Stok Listesi
 • Şubeye Göre Finansman Müşterileri Listesi
 • Anahtar’a Göre Alışlar Listesi
 • Anahtar’a Göre Satışlar Listesi
 • Günlük Kesin Alışlar Listesi
 • Günlük Kesin Satışlar Listesi
 • Vade Dizilişinde Kesin Alış/Satışlar Listesi
 • Vadeye Göre Repo/Kesin Satışlar Listesi
 • Bono/Tahvil Müşteri Ekstresi
 • Bono/Tahvil Müşteri Emanetleri
 • Finansman Müşterileri Bakiye Listesi
 • Finansman Genel İcmali
 • Hareketlerden Banka Stok Listesi
 • İşlem Dizilişinde Kesin Alış/Satışlar Listesi
 • DTH Kupon İtfaları Takvimi

TEMETTÜ KUPON ÖDEMELERİ

 • Takasbank Temettü Bilgilerinin İşlenmesi
 • Ödenmemiş Kuponlar Listesi
 • Şube Bazında Gün Gün Kupon Ödemeleri İcmali
 • Soyadı Dizilişinde Temettü Müşterileri

VDMK BATCH İŞLEMLER

 • VDMK Stok Listesi
 • VDMK Emanetleri Listesi
 • VDMK Geri Dönüş/İtfa Listesi
 • Kamu Kuruluşları VDMK Emanet Listesi
 • Günlük VDMK Alışlar Listesi
 • Günlük VDMK Satışlar Listesi
 • Tertip/Seri’ye Göre VDMK Satış Listesi
 • Tertip/Seri’ye Göre VDMK Alış Listesi
 • VDMK Gider Reeskontları
 • VDMK Müşteri Ekstresi
 • VDMK Müşterileri Bakiye Listesi
 • Şubeye Göre VDMK Müşterileri Listesi
 • Verilen Şubenin VDMK Dönüşleri
 • Bölgelere Göre Tedavüldeki VDMK
 • Fiziki VDMK Hareketleri
 • Ortalama VDMK Satışları
 • VDMK Emanetleri Listesi