D6T NDP Quantum Yerli Çek İşlem Yazılımı

Spark Yerli Çek İşlem Yazılımı, yurt içi banka çeklerinin banka takas merkezlerinde Unisys marka doküman işleme makinaları kullanarak işlenebilmesi amacıyla yazılmış programlardır. Yazılımın aşağıda belirtilen işlevleri dışında değişik amaçlara yönelik ek modülleri de vardır.

Quantum Çek İşlem Makinaları

Programın Özellikleri;

1. Quantum Serisi Çek İşlem Makinalarının özelliklerini ya da bunların istenen kombinasyonunu kullanabilir:
– Çeklerin önüne/arkasına açıklama yazabilir,
– Çeklerin önüne/arkasına damga basabilir,
– Çeklerin görüntüsünü çekebilir,
– Çeklerin kodlama satırına tutar yazabilir,
– Çekleri kullanıcının belirlediği özelliklerine göre değişik gözlere atabilir.
2. Yukarıda belirtilen özelliklere ek olarak ya da onları kullanarak aşağıdaki işlemlerin istenen herhangi bir kombinasyonunu yapabilir:
– Çekleri Banka ya da Banka+Şube’ye göre değişik gözlere gönderebilir,
– Sadece şehir/sadece taşra çeklerini işlemesi sağlanarak Şehir/Taşra ayıklaması yapabilir,
– Tutar Kodlamayı elle ya da otomatik olarak yapabilir,
– Okunan çekleri bir veri tabanına yazabilir.
3. Verilen bir dosyadaki çekleri ayıklayabilir.
4. Çekleri kodlama satırında bulunan bir bilgiye göre (Banka, Şube, Çek No, Müşteri Hesap No, Tutar) fiziksel olarak sıralayabilir.
5. Veri tabanına kaydedilmiş bilgilerden, başka programlara aktarmak üzere dosya üretebilir.
6. Şehir/Taşra ayırımında kullanılan “Şehir Çekleri Tablosu”nu belirtilen bir kütükten alabilir.
7. Aşagıdaki listeleri icmal ya da detay olarak ekrana/yazıcıya üretebilir:
– Bankamız Çekleri
– Destelere göre,
– Şubelere göre,
– Muhabir Banka Çekleri
– Destelere göre,
– Bankalara göre,
– Verilen bir ASCII kütükte bulunan çekleri destelere göre.
8. Verilen ve üretilen ASCII kütüklerin yapıları kullanıcı tarafından değiştirilebilir.
9. Program parametrelerinin çoğu bir isimle kaydedilerek, daha sonra yeniden girmeye gerek kalmaksızın geri yüklenebilir.