IFCQ – Yabancı Bankalar Çek Sorgulayıcı (Web)

“Yabancı Çek Web Sorgulayıcısı”, muhabir bankanın Internet üzerinden Dövizli Çekler veri tabanında yetkisi dahilinde sorgulama yaparak çek bilgilerine ve görüntüsüne ulaşmasını sağlar. Veri kaynağı, Yabancı Çek İşlem Programı’nın veritabanı ve görüntü kütükleridir.

IFCQ - Yabancı Bankalar Çek Sorgulayıcı (Web)Programın Özellikleri;

1. Program, Bankanın WEB sunucusuna yüklenir. Muhabirler ile banka arasında özel bir hat ya da telefon bağlantısı ya da muhabire yüklenecek özel bir program gerektirmez.
2. Muhabirler, Bankanın web sayfası üzerinden programa ulaştıklarında programa tanıtılan kullanıcı kodu ve şifreyi vererek sadece kendilerine gönderilen referanslardaki çeklere bakabilirler. Muhabirler birbirlerinin çeklerini göremezler.
3. Muhabir ilgili referanstaki çeklerin listesine, bu liste üzerinden her bir çekin ön ve arka yüzlerinin resimlerine ve bilgilerine (Döviz cinsi, Tutarı, Kodlama satırı vb.) ulaşabilir.
4. Sorgulama üç düzeyde yapılabilir
– İşlem Tarihindeki tüm çekler : Sadece işlem tarihi parametresi doldurulduğunda gelir.
– Çok fazla sayfa üretileceğinden istenilen çeki bulmak zor olacaktır. Referanstaki tüm çekler : Hem İşlem tarihi ile birlikte referans parametresi de doldurulduğunda gelir.
– Tek Çek Bilgisi ve Ön/Arka görüntüsü : İşlem tarihi ve referans’ın yanında dokuman numarasının da verilmesi mümkün ise bu bilgilere direkt ulaşılabilir.
5. Dokuman numarasının bilinemediği durumlarda 4. Maddede belirtilen ilk iki sorgulama şeklinden biri kullanılarak elde edilen listeden döküman bulunup, döküman numarası alanına tıklayarak detaylı bilgisine ulaşılabilir.

Çek İşlem Sistemleri

D6T
NDP Quantum Serisi Yerli Çek İşlem Yazılımı
D6F NDP Quantum Serisi Yabancı Çek İşlem Yazılımı
DST
SmartSource Yerli Çek İşlem Yazılımı
DSF SmartSource Yabancı Çek İşlem Yazılımı
CKM Çek Merkezi Yazılımı (Web )
IFCQ Yabancı Bankalar Çek Sorgulayıcı (Web)