GASM – Gemiadamları Sınavları Merkezi Sınav Sistemi

GASM - Gemiadamları Sınavları Merkezi Sınav SistemiGemiadamları On-line Sınav Sistemi (GOSS), GASM (Gemiadamları Sınavları Merkezi)’nde gemiadamları yeterlik ölçümleri için yapılan çeşitli yeterlik dallarında ve çeşitli derslerden oluşan sınavların bilgisayar başında yapılmasını sağlayarak, bu operasyon için harcanan kaynakları büyük ölçüde kısaltmakta, oluşabilecek hataları ortadan kaldırarak sonuçların anında değerlendirilmesini sağlamaktadır. Türkiye çapındaki GOSS merkezlerinde bulunan 100’den fazla terminalde, yılda 7500’ün üzerinde gemiadamına, toplamda 50000’nin üzerinde sınav gerçekleştirilmektedir. Yazılıma, bir internet tarayıcısı/gezgini aracılığıyla https://gasm.denizcilik.gov.tr/goss adresinden ulaşılabilir.

PROJE İŞLEYİŞİ

Adaylar, ilk başvurularını Liman Başkanlıkları’ndan alacakları ve GOSS Merkezleri’nde kayıt amaçlı kullanılacak “Sınava Başvuru Belgesi” ve yatırılan harç dekontu ile birlikte herhangi bir GOSS Merkezi’ne yapacaklardır. Adaylar, elde etmek istediği yeterliğin altındaki her dersin sınavına, internet üzerinden ayrı ayrı randevu alarak, her ders için farklı oturumlarda girmektedir. Sınav salonundaki genel görünümü gösterecek şekilde konuşlandırılan kameralar sayesinde görüntüler internet üzerinden idari yetkililer tarafından izlenebilmektedir.

Sınav salonundaki her bilgisayar, ARDIC tarafından geliştirilen “SatiN-XM©” ürünü ile başlatılmakta ve güvenli şekilde otomatik olarak sınav sunucusuna bağlanmaktadır. ( SatiN USB© )

Yazılım, sınava giren gemiadamlarının sınav anında çekilecek fotoğraflarını kullanarak sınava giren doğru kişiyi tanımlamakta ve onaylamaktadır.

Sınav soruları, soru bankasındaki derse ait sorular içinden otomatik olarak seçilmektedir.

Sınav sonunda adaylar, sınavdaki başarı durumlarını anında öğrenebilmektedir. Yeterlik altındaki tüm derslerden başarılı olunması durumunda Yeterlik Başarı Belgeleri verilmektedir.