STCW – Sertifika Sınav Sistemi

STCW - Sertifika Sınav Sistemi2008 Yılında T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nün talimat ve isteği ile STCW Değerlendirme Sınavları’nın bilgisayar ortamında çevrim-içi (online) yapabilmesini sağlayan STCW Sınav Sınav Sistemi SPARK tarafından hazırlanmış ve STCW eğitimlerini gerçekleştiren kurumların hizmetine sunulmuştur.

STCW eğitim izinlerini almış olan tüm kurumlar firmamız ile imzalayacakları kullanım sözleşmesinin ardından uygulamayı kullanabilmektedirler.

Değerlendirme sınavlarına girecek adayların, önce Liman Başkanlıkları’na başvurmaları gerekmektedir. Adaylar, Liman Başkanlıkları’nın yetki alanındaki kurumlara, sistem tarafından eşit sayıda dağıtılacak şekilde, yönlendirileceklerdir.

STCW Değerlendirme Sınavları’nda aynı oturumda, her bir sınav terminalinde farklı yeterliklerde sınav yapılabilmektedir. Adayın girdiği sınava göre sorular, Merkezi Soru Bankası’ndan otomatik olarak, rasgele seçilerek oluşturulur. Sınava giren aday, sınav sorularını, cevap seçenekleri arasından doğru bulduğunu fare (mouse) ile işaretleyerek cevaplar. Sınav oturumu tamamlandığında her adayın başarı durumu otomatik olarak hesaplanır ve sistemden görülebilir. Yazılıma, bir internet tarayıcısı/gezgini aracılığıyla https://spark001.spark.com.tr/stcw adresinden ulaşılabilir.

STCW Sertifikalarının verilmesi ve yenilenmesi Liman Başkanlıkları tarafından yürütülmektedir. Sınav sistemimizden alınan sınav sonuç belgeleri Liman Başkanlıkları tarafından aynı sistem üzerinden kontrol edilebilmektedir.